Vize klubu

SKV má svou vizi, za kterou si jde již od roku 1997.

Vizi, že budeme hrát v srdci Prahy florbal na nejvyšší úrovni, a že neztratíme to, co náš klub vždy zdobilo - rodinnou atmosféru a prostředí, kde každý najde podporu a nikdo není cizincem. Víme, že to jde a věříme, že díky tomu můžeme působit pozitivně i na naše okolí - na naši jednotu Sokola, na náš areál, na naši městskou část nebo na náš sport.

3 základní pilíře SKV

Srdce florbalu

Chceme hrát v srdci Prahy florbal na nejvyšší úrovni, být klubem s vysokou úrovní sportu i organizace.

Naším sportovním cílem je vychovávat florbalisty a florbalistky na nejvyšší sportovní úrovni u nás. K tomu nám pomáhá důsledné rozvíjení organizační složky klubu. Dbáme na výchovu vlastních sportovců, trenérů i činovníků.

Klub je rodina

Chceme klást důraz na udržení rodinné atmosféry, kde každý najde podporu a nikdo není cizincem.

Naše sportovní cíle jsou vysoké, ale nezapomínáme na to, že jsme především spolkem lidí. Chceme se navzájem znát, chceme si podávat pomocnou ruku. Nediskriminujeme, neodsuzujeme, pomáháme si nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Vzhůru společně

Chceme navazovat na duch Sokola a jeho tradic, být hybatelem dění v našem okolí.

Nejsme soustředěni jen na sport, zajímá nás dění v naší jednotě Sokola, pečujeme o ni, posouváme ji vpřed. Jsme aktivní a naše činnost pozitivně ovlivňuje sportovní a společenský život v našem okolí – zejména na Praze 2.

Naše cesta

Vize musí být podpořena snahou ji naplňovat

V našem případě jsme 3 pilíře SKV klubového fungování promítli do základních klubových dokumentů - Výchovného procesu, profilu Hráče SKV a do klubového Kodexu.

Společně K Vítězství

SKV Florbal

Společně K Vítězství

Začali jsme v partě kamarádů a malé tělocvičně o pár metrech. Postupem času se z nás stal velký klub, hrající elitní soutěže - Superligu mužů a 1. ligu žen.
Přesto jsme si však zvládli uchovat to nejdůležitější - rodinnou atmosféru a unikátní duch SKV.

Naším domovem je sportovní areál Sokola Vinohrady v samém centru Prahy. Místo s nesmazatelnou historií. Jsme hrdí, že jako součást Sokola můžeme psát její další kapitoly.